Insights

News & Articles

A quick view about the investment world

ALL ARTICLES

News

Why we invested

Startup Toolbox

29th Aug

vicpartners

BrightCHAMPS acquires SEA-focused edutech startup Schola for US$15M

Tags: startup, founders, venture, VIC, VICPartners, brightchamps, schola

Pic

22nd Apr

vicpartners

Startup công nghệ bất động sản RETI gọi vốn thành công từ CyberAgent và VIC Partners

Tags: VIC Partners - quỹ đầu tư sáng lập bởi một số doanh nhân Việt Nam giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, Startups, VIC, Reti, Cyberagent Capital, Proptech

Pic

22nd Apr

vicpartners

Doanh số tăng 3x trong năm Covid, Coolmate tiếp tục gọi vốn thành công 1,1 triệu USD từ VIC Partners và STIC, nhắm mốc IPO năm 2025

Tags: VIC Partners - quỹ đầu tư sáng lập bởi một số doanh nhân Việt Nam giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, Coolmate, Startups, VIC

Load more